TJD - TARPTAUTINĖ JOGOS DIENA - birželio 21-oji

Trumpa jogos raidos istorija

 

   Jogos mokslo pradmenys buvo padėti prieš daugelį tūkstantmečių, dar prieš religijų ir tikėjimo sistemų atsiradimą. Jogos tradicijoje Šiva yra laikomas pirmuoju jogu arba Adijogu ir pirmuoju Guru arba Adiguru. Prieš kelis tūkstantmečius Kantisarovaro upės pakrantėje Himalajuose, Adijogas perteikė savo absoliutų žinojimą saptarišiams arba „septyniems išminčiams“. Šie išminčiai galingą jogos mokymą paskleidė skirtinguose pasaulio kraštuose, tokiuose kaip Azija, Vidurio Rytai, Šiaurės Afrika ir Pietų Amerika. Šiuolaikiniai mokslininkai stebisi ir domisi aptiktomis artimomis paralelėmis, tarp senovės kultūrų visame pasaulyje. Vis dėlto savo pilnavertę išraišką jogos sistema atrado Indijoje. Vienas iš septynių išminčių, Agastya, keliaudamas po Indijos subkontinentą, skleidė mokymą, paremtą jogos gyvenimo principais.

   Joga dažnai yra laikoma Indo-Sarasvatės slėnio civilizacijos amžinu kultūriniu palikimu. Ši civilizacija gyvavo apie 2700 m. prieš mūsų erą. Yra įrodyta, kad joga buvo Indo-Sarasvatės slėnio civilizacijos gyventojų materialaus ir dvasinio klestėjimo priežastis. Dalis suakmenėjusių iškasenų ir figūrų, rastų šios civilizacijos griuvėsiuose, vaizduoja jogos motyvus ir jogos praktikos elementus. Dievo Motinos ir kitų dievybių įspaudai rodo, kad Indo slėnio civilizacijoje buvo praktikuojama tantra joga. Jogos įtaka juntama ir kitų kultūrų tradicijose, vedų ir upanišadų palikimuose, budizme ir džainizme, daršanuose, Mahabharatos epe, įskaitant Bhagavad-gitą, ir Ramajanos epe, teistinėse šivaitų, vaišnavų ir tantrinėje kultūrose. Nors joga buvo praktikuojama dar iki vediniame periode, didysis išminčius Patandžalis susistemino žinias apie egzistuojančias jogos praktikas bei jų prasmę ir užrašė Patandžalio „Joga sutrose“.

   Sekdami Patandžalio pavyzdžiu, daugelis išminčių ir jogos mokytojų labai prisidėjo prie jogos išsaugojimo ir vystymo, detaliai aprašydami jogos praktikas. Joga paplito visame pasaulyje dėka garsių jogos mokytojų, kurių palikimas kildinamas iš gilios senovės. Mūsų dienomis niekas neabejoja, kad jogos praktikavimas padeda palaikyti gerą sveikatą ir išvengti ligų. Milijonai žmonių visame pasaulyje pajautė jogos praktikos teikiamą naudą, todėl šios praktikos populiarumas sparčiai auga kiekvieną dieną.

Į viršų