IDY - INTERNATIONAL DAY OF YOGA - 21st June

PM Modi 2016

Joga – tai neįkainojama senovės Indijos tradicijos dovana. Ji sujungia protą ir kūną, mintis ir veiksmus, apribojimus ir pasiekimus, harmoniją tarp žmogaus ir gamtos bei pasižymi holistiniu požiūriu į sveikatą ir gerovę. Jogos prasmė slypi ne fizinėse pozose, o vienystės atradime su pačiu savimi, su pasauliu ir su gamta. Joga keičia mūsų gyvenimo būdą ir ugdo sąmoningumą, todėl ji gali padėti mums prisitaikyti prie klimato kaitos.
Dirbkime išvien, kad įtvirtintume Tarptautinę jogos dieną.

Indijos Ministras Pirmininkas Šri Narendra Modi


Guru Mai Ram Devi Portretas2

Joga – tai per tūkstančius metų išsaugotas tikrasis paveldas mūsų dabarčiai ir ateičiai. Jogos praktika yra visos žmonijos kasdienio gyvenimo bei ateities reikmė, kuri nėra suvaržyta jokiais kultūriniais ar geografiniais apribojimais. Joga nėra religija ar filosofija, tai pastovi praktika, siekiant suvokti savo vienovę su Kūrėjo Tiesa.
Joga – tai gyvenimo mokslas, padedantis pažinti savastį bei atrasti santaiką su aplinkiniu pasauliu.
Nuosekli jogos praktika atveria išminties, žinių kelią, leidžia pamatyti reiškinių įvairovės vientisumą bei paverčia gyvenimą harmoningu. Visata nuolatos transformuojasi, kinta, juda. Visi staigūs pokyčiai išoriniame pasaulyje kaskart primena apie gyvenimo nestabilumą bei trapumą. Kintamumas atskleidžia žmogaus pastangų beviltiškumą sukurti gyvenime stabilumo bei ramybės oazę. Ramybė įmanoma tik tada, kai jokie išoriniai veiksniai neįtakoja mūsų vidinio stabilumo, tuomet niekas negali sutrikdyti, paveikti ir atitolinti nuo tikrojo kelio – dharmos.

Guru Mai Ram Devi

Fd bksi

Joga yra menas, visų kitų menų ir gyvenimo pagrindas, pats aukščiausias menas. Turiu atiduoti jai viską. Gyvenimas yra valanti ugnis. Jei noriu ją kūrenti, kito kelio pasaulyje nėra, tik joga. Tai žino tik nedaugelis žmonių. Todėl mano praktika taip pat turėtų būti tikroji ugnis. Aš peržengiau joje visas ribas. Manau, kad su Dievo malone aš nuėjau toliausiai. Neabejotinai. Taip pasiekiau ramybės būseną.

B. K. S. Iyengar

Sri Sri Ravi Sankaras 3

Lygiai kaip gėlės žiedas, žmogaus gyvenimas turi potencialą išsiskleisti ir pražysti. Žmogaus galimybių išsiskleidimas ir sužydėjimas yra joga. Jogos tikslas - sustabdyti kančią dar prieš jai atsirandant.
Joga - tai gyvenimo studijavimas. Tavo kūno, kvėpavimo, proto, intelekto, atminties ir Ego tyrinėjimas. Tai tavo vidinių gebėjimų pažinimas. Kai dėmesį nukreipi nuo pojūčio objekto į jo šaltinį, tada atsitinka sąjunga arba joga. Žiūrėdamas į ką nors gražaus perkelk dėmesį nuo objekto į tavyje kylantį grožio jausmą. Kuomet jauti grožį kiekvienoje šios kūrinijos dalelėje, tuomet tai yra joga.
Banga susijungianti su savo gelme yra joga.
Gyventi stebėtojo prigimtyje ir yra joga.
Joga nėra fiziniai pratimai. Joga apsprendžia tavo bendravimo ir veiksmo meistriškumą iškilusiose situacijose. Joga yra vienas didžiausių žmonijos turtų. Ji parodo žmonėms būdus ir technikas, kurios leidžia gyventi be streso ir įtampos. Joga suteikia nepriklausomybę, kuri leidžia nebūti savo emocijų auka ir visada jaustis taip, kaip tu nori.
Joga yra vienas geriausių būdų skatinančių prisiimti atsakomybę.


Šri Šri Ravi Šankaras

Sivananda

(1887 - 1963)

Joga yra visas gyvenimas. Tai metodas, pakeičiantis visas žmogaus asmenybės puses.
Joga yra integrali lavinimo sistema, apimanti ne vien tik kūną, protą ar intelektą, bet ir dvasią.
Joga yra teisingo gyvenimo menas. ​​Šį teisingo gyvenimo meną įvaldęs jogas yra laimingas, harmoningas ir ramus.​
Jis yra išsivadavęs nuo bet kokios įtampos.
Joga – tai senovės Indijos išminčių ištobulintas mokslas, skirtas ne vien Indijai, bet visai žmonijai. Tai labai tikslus mokslas – tobula praktinė saviugdos sistema.
Joga nereiškia gyvenimo išsižadėjimo. Joga reikalauja gyvenimo sudvasinimo.
Joga yra visiems. Joga – universali. Ji yra grynai dvasinė, tinkama kiekvienam. Ji neprieštarauja jokiam nuoširdžiam tikėjimui.
Šiuolaikinis gyvenimas yra kupinas streso, įtampos ir irzlumo, aistros ir nuolatinio skubėjimo. Jeigu žmogus savo gyvenime pritaikytų bent keletą paprasčiausių jogos principų, jis būtų daug geriau pasirengęs atlaikyti kasdienio gyvenimo sunkumus.

Swami Sivananda

 

vishnudevananda2

(1927 - 1993)

Sveikata yra turtas, proto ramybė yra laimė. Joga parodo mums kelią.

Swami Vishnudevananda

To top