IDY - INTERNATIONAL DAY OF YOGA - 21st June

Jogos kategorijų klasifikacija

 

    Joga veikia žmogaus kūno, proto, emocijų ir energijos lygmenyse. Tuo remiantis sukurta keturių jogos kategorijų klasifikacija: Karma joga veikia kūną, Džnana joga – protą, Bhakti joga – emocijas ir Krija joga – energiją. Kiekviena praktikuojama jogos sistema apima vieną ar kelias iš šių kategorijų. Kiekvienas žmogus turi unikalią keturių minėtų komponentų kombinaciją. Tik guru (mokytojas) gali tinkamai suderinti šių keturių jogos praktikos kategorijų visumą, reikalingą kiekvienam ieškotojui. Visi senovės jogos raštai teigia, kad guru nurodymai yra būtini praktikuojančiajam.

To top